WAFK30+: Motivace žen k tréninku a dosažení cílů ve fitness

26.11.2022

Akce WAFK 30+ byla úspěšná! Cílem akce bylo motivovat ženy starší 30 let, aby zahrnuly sílový trénink do svého života. Dva lektoři, Adam a Michal, vedli akci a učili účastnice, jak pracovat s různým vybavením. Martina také vedla skupinu ve warm-up aktivitě, alpském tréninku.

Na konci akce přišel expert na výživu a vysvětlil důležitost stravy pro zdravý životní styl. Akce trvala celkem tři hodiny a byla první svého druhu.

Sílový trénink je skvělý způsob, jak zůstat silný a zdravý s přibývajícím věkem. Pomáhá budovat svaly, zvyšovat sílu a vytrvalost a zlepšovat celkové fyzické zdraví. Tím, že se účastnice naučily používat různé druhy vybavení a začlenily sílový trénink do svých fitness rutin, mohly ovládat své zdraví a dobrý pocit ze života.

Warm-up aktivita, alpský trénink, byl zábavný a účinný způsob, jak nakopnout skupinu a připravit ji na zbytek akce. Je vždy důležité se před začátkem fyzické aktivity rozcvičit a alpský trénink je skvělý způsob, jak rozproudit krev a nastartovat svaly.

Přednáška experta na výživu byla také cennou součástí akce. Zdravá strava je klíčová pro udržení celkového zdraví a dobrého pocitu ze života a expert poskytl cenné informace a tipy, jak jíst pro optimální zdraví.

Celkově byla akce velkým úspěchem a cenným zážitkem pro ženy, které se jí zúčastnily. Díky naučení o sílovém tréninku a důležitosti stravy mohly ovládat své zdraví a nastavit si cestu k úspěchu v budoucnosti.